Podpora EU

„V roce 2020 získala firma Tom Crown s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba online marketingové strategie v místě realizace Praha za účelem nastavení komunikačního a propagačního online plánu, tvorbu marketingových kampaní, správy reklamy, a monitoringu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.”