Podpora EU

„V roce 2023 získala firma Tom Crown s.r.o. podporu na projekt "Podpora vizuálního rozvoje firmy Tom Crown s.r.o. prostřednictvím profesionálních fotografických služeb", který byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK, výzva č. 0381 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – Výzva iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

 

page1image1882544

 

 

 

 

„V roce 2020 získala firma Tom Crown s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba online marketingové strategie v místě realizace Praha za účelem nastavení komunikačního a propagačního online plánu, tvorbu marketingových kampaní, správy reklamy, a monitoringu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.”